Internet – Cennik usług dostępowych

OPŁATY INICJACYJNE

Rodzaj usługiCechyCena brutto
Podłączenie światłowodowe GPONBezterminowo750 zł
Podłączenie światłowodowe GPONPromocyjnie (24 msc)150 zł
Podłączenie kablowePromocyjnie (24 msc)99 zł
Podłączenie kablowePromocyjnie (24 msc)1 zł
Podłączenie radiowe 5,6 GHzBezterminowo349 zł
Podłączenie radiowe 5,6 GHzPromocyjnie (24 msc)99 zł

OPŁATY ABONAMENTOWE

Rodzaj abonamentuCechyCena brutto
GPON 100M (Światłowód)pobieranie: do 100 Mbit/s wysyłanie: do 10 Mbit/s55 zł
GPON 200M (Światłowód)pobieranie: do 200 Mbit/s wysyłanie: do 20 Mbit/s70 zł
Standard LANpobieranie: do 6 Mbit/s wysyłanie: do 1 Mbit/s30 zł
Premium LANpobieranie: do 12 Mbit/s wysyłanie: do 2 Mbit/s50 zł
TOP LANpobieranie: do 20 Mbit/s wysyłanie: do 2 Mbit/s65 zł
Premium WiFi 5.6*pobieranie: do 8 Mbit/s wysyłanie: do 1 Mbit/s50 zł
TOP WiFi*pobieranie: do 12 Mbit/s wysyłanie: do 1,6 Mbit/s65 zł
* - Podane prędkości dotyczą podłączenia radiowego 5,6 GHz

OPŁATY DODATKOWE

Rodzaj opłatyCechyCena brutto
Zawieszenie abonamentu 1-3 miesiąceOpłata z góry30 zł
Zawieszenie abonamentu 4-9 miesięcyOpłata z góry50 zł
Przeniesienie łącza GPONPrzy podpisaniu aneksu na 24 miesiące150 zł
Przeniesienie łącza GPONCena regularna 600 zł
Przeniesienie łącza kablowego-79 zł
Przeniesienie łącza radiowego-149 zł
Konfiguracja urządzeń dodatkowychRouter, bramka40 zł
Konfiguracja konta PPPoE klientaPonowna10 zł
Usunięcie usterki powstałej z winy klienta-Do 20 zł
Przeniesienie gniazda z sygnałem w lokalu-50 zł
Zmiana danych osobowych-Bezpłatnie
Wszystkie kwoty brutto – zawierają 23% podatku VAT.

Formularz zmiany danych osobowych

Formularz zmiany abonamentu

PPPoE

Warunki aktywacji usługi GPON

 • w przypadku uszkodzenia terminala abonenckiego ONT, Abonent obciążony zostanie kosztem zakupu nowego urządzenia w wysokości 549 zł brutto.
 • prędkość wysyłania i odbierania danych, okres obowiązywania umowy oraz ceny pakietów wg powyższej tabeli;
 • dla umów na czas określony po okresie na jaki zostały zawarty, obowiązuje cena z dotychczasowego kontraktu;
 • w przypadku wypowiedzenia umowy przed upływem okresu, na który została zawarta, obowiązuje dopłata do pełnej wysokości opłaty za instalację ;
 • brak możliwości zmiany okresu na jaki zawarta została umowa (jego wydłużenia lub skrócenia).
 • instalacja dla umowy bezterminowej wg powyższej tabeli;
 • instalacja dla umów terminowych na 12 i 24 m-ce – wg powyższej tabeli;
 • zmiana umowy bezterminowej lub po zakończeniu okresu lojalnościowego – bezpłatnie;
 • zmiana umowy na pakiet droższy w czasie obowiązywania umowy bezpłatnie – nowa umowa zawierana jest na okres nie krótszy, niż obowiązuje obecna umowa – np. dla umowy obowiązującej jeszcze 18 m-cy, umowa na nowy pakiet zawarta może być na okres 24 m-cy.
 • zmiana umowy na pakiet tańszy w czasie obowiązywania umowy 50 zł brutto – nowa umowa zawierana jest na okres nie krótszy, niż obowiązuje obecna umowa – np. dla umowy obowiązującej jeszcze 18 m-cy, umowa na nowy pakiet zawarta może być na okres 24 m-cy.
 • publiczne IP na życzenie w cenie pakietu;
 • brak limitów transferu danych;
 • pozostałe warunki świadczenia usług określa Regulamin ETERNA Piotr Łukasik stanowiący integralną część każdej umowy abonenckiej.

UWAGA!!! Warunkiem przyłączenia do sieci w technologii GPON jest istniejąca infrastruktura światłowodowa w budynku abonenta. Sprawdzenie możliwości podłączenia możecie Państwo dokonać telefonicznie pod numerem 81 8274027 lub mailowo biuro@eterna.pl
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.