Warunki aktywacji usługi GPON

Aktywacja

250,00 zł

Umowa na 24 miesiące

350,00 zł

Umowa na 12 miesięcy

750,00 zł

Umowa na czas nieokreślony


Gpon 60M

 • pobieranie - 60 Mb/s

 • wysyłanie - 5 Mb/s

 • Limit danych - brak

 • 70 zł / m-c

 • (opcjonalny abonament telefoniczny 0zł /m-c)
 • Umowa na 24 miesiące
 • 85 zł / m-c

 • (opcjonalny abonament telefoniczny +5zł /m-c)
 • Umowa na 12 miesięcy
 • 100 zł / m-c

 • Umowa na czas nieokreślony

Gpon 30M

 • pobieranie - 30 Mb/s

 • wysyłanie - 3 Mb/s

 • Limit danych - brak

 • 55,00 zł / m-c

 • (opcjonalny abonament telefoniczny 0zł /m-c)
 • Umowa na 24 miesiące
 • 65,00 zł / m-c

 • (opcjonalny abonament telefoniczny +5zł /m-c)
 • Umowa na 12 miesięcy
 • 75,00 zł / m-c

 • Umowa na czas nieokreślony

Wszystkie kwoty brutto – zawierają 23% podatku VAT.

Warunki aktywacji usługi GPON

 • w przypadku uszkodzenia terminala abonenckiego ONT, Abonent obciążony zostanie kosztem zakupu nowego urządzenia w wysokości 549 zł brutto.
 • prędkość wysyłania i odbierania danych, okres obowiązywania umowy oraz ceny pakietów wg powyższej tabeli;
 • dla umów na czas określony po okresie na jaki zostały zawarty, obowiązuje cena z dotychczasowego kontraktu;
 • w przypadku wypowiedzenia umowy przed upływem okresu, na który została zawarta, obowiązuje dopłata do pełnej wysokości opłaty za instalację ;
 • brak możliwości zmiany okresu na jaki zawarta została umowa (jego wydłużenia lub skrócenia).
 • instalacja dla umowy bezterminowej wg powyższej tabeli;
 • instalacja dla umów terminowych na 12 i 24 m-ce – wg powyższej tabeli;
 • zmiana umowy bezterminowej lub po zakończeniu okresu lojalnościowego – bezpłatnie;
 • zmiana umowy na pakiet droższy w czasie obowiązywania umowy bezpłatnie – nowa umowa zawierana jest na okres nie krótszy, niż obowiązuje obecna umowa – np. dla umowy obowiązującej jeszcze 18 m-cy, umowa na nowy pakiet zawarta może być na okres 24 m-cy.
 • zmiana umowy na pakiet tańszy w czasie obowiązywania umowy 50 zł brutto – nowa umowa zawierana jest na okres nie krótszy, niż obowiązuje obecna umowa – np. dla umowy obowiązującej jeszcze 18 m-cy, umowa na nowy pakiet zawarta może być na okres 24 m-cy.
 • publiczne IP na życzenie w cenie pakietu;
 • brak limitów transferu danych;
 • pozostałe warunki świadczenia usług określa Regulamin ETERNA Piotr Łukasik stanowiący integralną część każdej umowy abonenckiej.

UWAGA!!! Warunkiem przyłączenia do sieci w technologii GPON jest istniejąca infrastruktura światłowodowa w budynku abonenta. Sprawdzenie możliwości podłączenia możecie Państwo dokonać telefonicznie pod numerem 81 8274027 lub mailowo biuro@eterna.pl